The Bundle Of Computer Network Management Via SMS

فهرست مقدمه مدیریت شبکه چیست؟ مدل مدیریت شبکه ی ISO مزایای مانیتورینگ شبکه پروتکل SNMP عناصر اصلی در SNMP معماری SNMP پایگاه اطلاعات مدیریتی در SNMP سلسله مراتبThe Bundle Of Computer Network Management Via SMS|40190858|f-next|مدیریت شبکه چیست؟,مدل مدیریت شبکه ی ISO,مزایای مانیتورینگ شبکه,پروتکل SNMP,عناصر اصلی در SNMP,معماری SNMP,پایگاه اطلاعات مدیریتی در SNMP,سلسله مراتب MIB,فرامین پایه در SNMP,مدیریت شبکه از طریق SMS,روش کار پروتکل ,تجهیزات مورد نیاز پروتکل
هم اکنون فایل با مشخصه ی The Bundle Of Computer Network Management Via SMS وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست

مقدمه

مدیریت شبکه چیست؟

مدل مدیریت شبکه ی ISO

مزایای مانیتورینگ شبکه

پروتکل SNMP

عناصر اصلی در SNMP

معماری SNMP

پایگاه اطلاعات مدیریتی در SNMP

سلسله مراتب MIB

فرامین پایه در SNMP

مدیریت شبکه از طریق SMS

روش کار

تجهیزات مورد نیاز

نتیجه گیری

--------

مقدمه

—امروزه اکثر تکنولوژی های جدید به دنبال راهی برای تسهیل زندگی می باشند. — —دنیای امروز در تلاش برای توسعه سیستمهایی است که کاربرد تلفن همراه رابه فراتر از مرزهای ارتباطات برساند و این دستگاه همراه را به یک کنترل کننده ازراه دور تبدیل کند. — — —در این ارائه خواهیم دید که چگونه مدیریت یک شبکه کامپیوتری از راه دور وتنها با ارسال یک SMS به سهولت امکان پذیراست. —

مدیریت شبكه چیست؟

مدیریت شبكه سرویسی است كه ابزارها، برنامه ها و دستگاه های متنوعی را بكار می گیرد تا به مدیران شبكه درنگه داری و مانیتور كردن شبكه هاكمك كند.

مدل مدیریت شبكه ISO

مدیریت اجرا

مدیریت پیكربندی

مدیریت حسابگری

مدیریت خطا

مدیریت امنیت