درمان از راه دور

در 18صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc امروزه شاید بسیاری از افراد با كلمه یا Telemedicine نا آشنا نباشند چرا كه در بسیاری از سمینارها و مباحث علمی یكی از موضوعدرمان از راه دور|40092395|f-next|درمان از راه دور,دانلود درمان از راه دور,دانلود مقاله درمان از راه دور,پزشکی از راه دور,دانلود تحقیق درمان از راه دور, درمان از راه دور
هم اکنون فایل با مشخصه ی درمان از راه دور وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در 18صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


امروزه شاید بسیاری از افراد با كلمه یا Telemedicine نا آشنا نباشند چرا كه در بسیاری از سمینارها و مباحث علمی یكی از موضوعات مطرح و بحث برانگیز می باشد.این كلمه از tele به معنای فاصله و medicineبه معنای درمان و طــب گـــرفته شــده اســـت و اولین بار توسط Thomas Birdدر دهه 1970 ابداع گردید. اگر بخواهیم شروع این فن آوری را متذكر شویم باید به عصر اختراع تلفن برگردیم . مدت كمی بعد از اختراع تلفن تلاش های زیادی به منظور انتقال صدای قلب و ریه به متخصصان با تجربه جهت ارزیابی وضعیت اعضاء صورت گرفت.
در سال 1906 ، Einthoven پدر الكتروكاردیوگرافی اولین بار بر روی انتقال از طریق خطوط تلفن تحقیق كرد .
در دهه 1920 از پیام های رادیویی به عنوان وســیله ارتباطی اســتفاده شد كه پزشــكان در ایســتگاههایی در ســاحل آماده بودند كه به كشتی هایی كه فوریت های پزشكی داشتند كمك كنند.
در سال 1959در موسسه درمان پزشكی Nebraska اولین برنامه عملیاتی توسـط Cecil whittson ابداع گردید كه برنامه بر روی درمان بیماران روانی و آموزش پزشكی متمركز بود.
در آوریل 1968در بیمارستان عمومی ماساچوست یك ارتباط ویدیویی بین بیمارستان و فرودگاه لوگان بوستون ایجاد شد كه از این طریق دسترسی فوری به پزشك بیمارستان برای مسافرین فرودگاه در صورت بروز حوادث فراهم می گردید.
در دهه 1970 از طریق شبكه های ماهواره ای ATS-6 بخشهای دور افتاده در آلاسكا و كانادا با بیمارستانهایی كه در شهرهای دور بودند ارتباط برقرار كردند.
در سال 1985 یك شبكه ماهواره ای راه اندازی شد كه درمان از راه دور را برای نواحی دور از دسترس Queensland در استرالیا فراهم می كرد .


(Telemedicine)

چندین تعریف برای آن ارائه شده است كه می توان به موارد زیر اشاره كرد:
استفاده از تكنولوژی پیشرفته به منظور انتقال اطلاعات و آگاهی دادن به منظور تشخیص پزشكی ،درمان و مراقبت بیمار و آموزش هـای از راه دور كه در ارتباط با ســـلامت باشد.
دســترسی ســریع به متخصـصین پزشـكی از راه دور به وسـیله تكنولوژی اطلاعات و وســایل ارتباط از راه دور بدون توجه به اینكه بیمار یا اطلاعات وابسته به آن در كجا قرار گرفته است .
اســـتفاده از اطلاعات پزشكی(عكس ، صــدا، فیلم،پرونده بیماران،... ) مبادله شده از یك محل به محل دیگر از طریق انتقال الكترونیكی به منظور ســــلامت بیمار و آموزش ارائه دهندگان ســـلامت به منظور پیشـــرفت ادامه درمان بیمار .

انواع