تحقیق بررسی كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

مقدمه: استفاده از شبكه هاي كامپيوتري در چندين سال اخير رشد فراواني كرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپايي شبكه نموده اند. هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرتحقیق بررسی كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل|39013770|f-next|پایان نامه شبکه های بیسیم,شبكه هاي بي سيم wi fi,شبكه هاي بي سيم Bluetooths,امنيت در شبكه,امنيت در شبكه بی سیم,مفهوم GPRS,شبکه های WLAN,دانلود تحقیق شبکه های بی سیم,انواع توپولوژی شبکه های بی سیم
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق بررسی كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:
استفاده از شبكه هاي كامپيوتري در چندين سال اخير رشد فراواني كرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپايي شبكه نموده اند. هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد. در واقع شبكه هاي كامپيوتري زير ساختهاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم مي آورند؛ در صورتي كه اين زيرساختها به درستي طراحي نشوندع در طمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتي پيش امده و بايد هزينه‌هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق ان با خواسته هاي مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحي يك شبكه سوالات متعددي مطرح مي شود:
- براي طراحي يك شبكه بايد از كجا شروع كرد؟
- چه پارامترهايي را برايد در نظر گرفت؟
- هدف از برپاسازي شبكه چيست؟
- انتظار كاربران از شبكه چيست؟
- آيا شبكه موجود ارتقاء مي يابد و يا يك شبكه از ابتدا طراحي مي شود؟
- چه سرويس ها و خدماتي بر روي شبكه ارائه خواهد شد؟
به طور كلي قبل از طراحي فيزيكي يك شبكه كامپيوتري، ابتدا بيد خواسته ها شناسايي و تحمل شون، مثلا در يك كتابخانه چرا قصد ايجاد يك شبكه را داريم و اين شبكه بايد چه سرويس ها و خدماتي را ارائه نمايند؛ براي تامين سرويس ها و خدمات مورد نظر اكثريت كاربران، چه اقداماتي بايد انجام داد؛ مسائلي چون پروتكل مورد نظر براي استفاده از شبكه، سرعت شبكه و از همه مهمتر مسائل امنيتي شبكه، هر يك از اينها بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. سعي شده است پس از ارائه تعاريف اوليه، مطالبي پيرامون كاربردهاي عملي ان نيز ارائه شود تا در تصميم گيري بهتر ياري كند.
1- تاريخچه پيدايش شبكه
در سال 1957 نخستين ماهواره يعني اسپوتنيك توسط اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا پرتاب شد. در همين دوران رقابت سختي از نظر تسليحاتي بين دو ابر قدرت آن زمان جريان داشت و دنيا در دوران جنگ سرد به سر مي برد. وزارت دفاع آمريكا در اكنش به اين اقدام رقيب نظامي خود، آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته يا آرپا (ARPA) را تاسيس كرد. يكي از پروژه هاي مهم اين آژانس تامين ارتباطات در زمان جنگ جهاني احتمالي تعريف شده بود. در همين سال ها در مراكز تحقيقاتي غير نظامي كه در امتداد دانشگاه ها بودند، تلاش براي اتصال كامپيوترها به كاربران سرويس مي دادند. در اثر اهميت يافتن اين موضوع آژانس آرپا (ARPA) منابع مالي پروژه اتصال دو كامپيوتر از راه دور به يكديگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال 1960 اولين شبكه كامپيوتري بين چهار كامپيوتر كه دوتاي آنها در MIT ، يكي در دانشكده كاليفرنيا و ديگري در مركز تحقيقاتي استنفورد قرار داشتند، راه اندازي شد. اين شبكه آرپانت (ARPA net ) نامگذاري شد. در سال 1965 نخستين ارتباط راه دور بين دانشگاه MIT و يك مركز ديگر نيز بر قرار گرديد.

فهرست:
فصل اول
مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها
مقدمه
1 تاريخچه شبكه
1-1 مدل هاي شبكه
1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده
1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده
1-2 ريخت شناسي شبكه
1-2-1 توپولوژي حلقوي
1-2-2 توپولوژي اتوبوس
1-2-3 توپولوژي توري
1-2-4 توپولوژي درختي
1-2-5 توپولوژي تركيبي
1-3 پروتكل هاي شبكه
1-4 مدل OSI(Open System Interconnection)
1-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
1-6 عملكرد يك شبكه Packet - swiching
فصل دوم
شبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetooths
مقدمه
2-1مشخصات و خصوصيات WLAN
2-2 همبندي هاي 11، 802
2-2-1 همبندي IBSS
2-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS
2-3 لايه فيزيكي
2-3-1 دسترسي به رسانه
2-3-1-1 روزنه هاي پنهان
2-3-2 پل ارتباطي
2-4 خدمات توزيع
2-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده
2-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس
2-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code)
2-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي
2-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم
2-5-2-1 مدولاسيون باز
2-5-2-2 كدهاي باركر
2-5-3 استفاده مجدد از فركانس
2-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F3
2-5-3-2 طراحي شبكه سلولي
2-5-4 پديده ي چند مسيري
2-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 802
2-6-1-1 استاندارد 11، b802
2-6-1-1-1 اثرات فاصله
2-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي
2-6-2 استاندارد 11،a802
2-6-2-1 افزايش باند
2-6-2-2 طيف فركانس تميزتر
2-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا
2-6-2-4 همكاري wi-fi
2-6-3 80211g يك استاندارد جديد
2-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس
2-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوس
فصل سوم
امنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيم
مقدمه
3-1 امنيت شبكه
3-1-1 اهميت امنيت شبكه
3-1-2سابقه امنيت شبكه
3-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي
3-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي
3-2-2 قضيه ي رويس
3-2-3 تعريف جرايم رايانه اي
3-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي
3-2-4-1 طبقه بندي OECDB
3-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا
3-2-4-3 طبقه بندي اينترپول
3-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك
3-2-5 شش نشانه از خرابكاري
3-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول
3-3-1 امنيت پروتكل WEP
3-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11
3-3-2-1 Authentication
3-3-2-2 Confidentiality
3-3-2-3 Integrity
3-3-3 خدمات ايستگاهي
3-3-3-1 هويت سنجي
3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري
3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC4
3-3-3-2 اختفا اطلاعات
3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity)
3-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP
3-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP
3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده
3-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث
3-4-1 خطرات امنيتي
3-4-2 مقابله با خطرات
3-4-2-1 اقدامات مديريتي
3-4-2-2 پيكربندي درست شبكه
3-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه
3-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران
3-5-1 تعريف Honeypot
3-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot
3-5-3 مزاياي Honeypot
3-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد
3-5-4-1 production Honeypot
3-5-4-1-1 prevention
3-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي)
3-5-4-1-3 Response (پاسخ)
3-5-4-2 Research Honeypot
3-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر
3-5-5-1 Low Interaction Honeypot
3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot
3-5-5-3 High Interaction Honey pot
3-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot
3-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot
فصل چهارم
مفهوم GPRS با رويكرد IT
4-1 ويژگي هاي GPRS
4-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS
4-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي
4-1-3 كاربردهاي GPRS
4-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده
4-1-4-1 تصاوير ثابت
4-1-4-2 تصاوير متحرك
4-1-5 مرورگر
4-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي
4-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي
4-1-6 MMS
4-1-7 رتبه كاربرد محيط
4-1-8 كارايي GPRS
4-2 مفهوم GSM
4-2-1 توانايي GSM
4-2-2 شبكه GSM
4-2-3 شبكه GSM
4-2-3-1 سيستم سوئيچينگ
4-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه
4-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتي
فصل پنجم
بررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS
5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل
5-1-1 مزايا و معايب MTS
5-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ
5-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V
5-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V
5-1-5 سيستم هاي نسل 2.5V
5-2 معرفي شبكه SMS و چگونگي انتقال SMS
5-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه
5-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه
5-2-2-1 Shart message Entities
5-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c)
5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم
5-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR)
5-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل
5-2-2-6 بازديد كننده (VLR)
5-2-2-7 محل اصل سيستم
5-2-2-8) محل موبايل (MS)
5-2-3 اجزايي توزيع(مخابره)
5-2-3-1 اجزاي خدمات
5-2-3-2 خدمات مشتركين
5-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل
5-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري
5-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده
5-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است
5-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه
نتيجه گيري
پيوست
منابع