تحقیق SMS

تحقیق SMS دانلود تحقیق با موضوع SMS ، در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها مقدمه 1 تاريخچه شبكه 1-1 مدل هتحقیق SMS|35022238|f-next|تحقیق SMS,مقاله SMS,پاورپوینت SMS,پایان نامه SMSشبکه SMS,اجزای SMS,کارکردهای SMS,شناخت SMS,کاربردهای SMS,تکنولوژی SMS,انواع SMS,دانلود تحقیق SMS,دانلود مقاله SMS,دانلود پاورپوینت SMS,دانلود پایان نامه SMS
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق SMS وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق SMS

دانلود تحقیق با موضوع SMS،

در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول

مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها

مقدمه

1 تاريخچه شبكه

1-1 مدل هاي شبكه

1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده

1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده

1-2 ريخت شناسي شبكه

1-2-1 توپولوژي حلقوي

1-2-2 توپولوژي اتوبوس

1-2-3 توپولوژي توري

1-2-4 توپولوژي درختي

1-2-5 توپولوژي تركيبي

1-3 پروتكل هاي شبكه

1-4 مدل OSI(Open System Interconnection)

1-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند

1-6 عملكرد يك شبكه Packet - swiching

فصل دوم

شبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetooths

مقدمه

2-1مشخصات و خصوصيات WLAN

2-2 همبندي هاي 11، 802

2-2-1 همبندي IBSS

2-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS

2-3 لايه فيزيكي

2-3-1 دسترسي به رسانه

2-3-1-1 روزنه هاي پنهان

2-3-2 پل ارتباطي

2-4 خدمات توزيع

2-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده

2-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس

2-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code)

2-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي

2-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم

2-5-2-1 مدولاسيون باز

2-5-2-2 كدهاي باركر

2-5-3 استفاده مجدد از فركانس

2-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F3

2-5-3-2 طراحي شبكه سلولي

2-5-4 پديده ي چند مسيري

2-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 802

2-6-1-1 استاندارد 11، b802

2-6-1-1-1 اثرات فاصله

2-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي

2-6-2 استاندارد 11،a802

2-6-2-1 افزايش باند

2-6-2-2 طيف فركانس تميزتر

2-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا

2-6-2-4 همكاري wi-fi

2-6-3 80211g يك استاندارد جديد

2-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس

2-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوس

فصل سوم

امنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيم

مقدمه

3-1 امنيت شبكه

3-1-1 اهميت امنيت شبكه

3-1-2سابقه امنيت شبكه

3-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي

3-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي

3-2-2 قضيه ي رويس

3-2-3 تعريف جرايم رايانه اي

3-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي

3-2-4-1 طبقه بندي OECDB

3-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا

3-2-4-3 طبقه بندي اينترپول

3-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك

3-2-5 شش نشانه از خرابكاري

3-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول

3-3-1 امنيت پروتكل WEP

3-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11

3-3-2-1 Authentication

3-3-2-2 Confidentiality

3-3-2-3 Integrity

3-3-3 خدمات ايستگاهي

3-3-3-1 هويت سنجي

3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري

3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC4

3-3-3-2 اختفا اطلاعات

3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity)

3-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP

3-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP

3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده

3-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث

3-4-1 خطرات امنيتي

3-4-2 مقابله با خطرات

3-4-2-1 اقدامات مديريتي

3-4-2-2 پيكربندي درست شبكه

3-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه

3-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران

3-5-1 تعريف Honeypot

3-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot

3-5-3 مزاياي Honeypot

3-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد

3-5-4-1 production Honeypot

3-5-4-1-1 prevention

3-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي)

3-5-4-1-3 Response (پاسخ)

3-5-4-2 Research Honeypot

3-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر

3-5-5-1 Low Interaction Honeypot

3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot

3-5-5-3 High Interaction Honey pot

3-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot

3-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot

فصل چهارم

مفهوم GPRS با رويكرد IT

4-1 ويژگي هاي GPRS

4-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS

4-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي

4-1-3 كاربردهاي GPRS

4-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده

4-1-4-1 تصاوير ثابت

4-1-4-2 تصاوير متحرك

4-1-5 مرورگر

4-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي

4-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي

4-1-6 MMS

4-1-7 رتبه كاربرد محيط

4-1-8 كارايي GPRS

4-2 مفهوم GSM

4-2-1 توانايي GSM

4-2-2 شبكه GSM

4-2-3 شبكه GSM

4-2-3-1 سيستم سوئيچينگ

4-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه

4-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتي

فصل پنجم

بررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS

5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل

5-1-1 مزايا و معايب MTS

5-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ

5-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V

5-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V

5-1-5 سيستم هاي نسل 2.5V

5-2 معرفي شبكه SMS و چگونگي انتقال SMS

5-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه

5-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه

5-2-2-1 Shart message Entities

5-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c)

5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم

5-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR)

5-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل

5-2-2-6 بازديد كننده (VLR)

5-2-2-7 محل اصل سيستم

5-2-2-8) محل موبايل (MS)

5-2-3 اجزايي توزيع(مخابره)

5-2-3-1 اجزاي خدمات

5-2-3-2 خدمات مشتركين

5-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل

5-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري

5-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده

5-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است

5-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه

نتيجه گيري

پيوست

منابع